Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Zorlu Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel bilgilerinin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanun ile belirlenen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilir?

Kişisel verileriniz;

  • Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında Sigorta ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin sizinle iletişim kurabilmemiz adına kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinizi toplamak ve kaydetmek,
  • Elektronik veya kağıt ortamında yapılacak işlemler için gerekli olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
  • Tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz;

  • Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
  • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere,
  • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurt içinde veya yurt dışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizi hangi Hukuki Sebeplerle, Nasıl Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük tarafından, iş birliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, banka ve brokerler tarafından ve www.zorlubrokerlik.com.tr üzerinden veya 444 7475 numaralı çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi gereği, www.zorluborkerlik.com.tr adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,

f) KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteyebilir,

g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, Müşteri Hizmetlerimize 444 7475 numaralı telefondan veya www.zorluborkerlik.com.tr adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

TC Kimlik Numaranız

Zorlu Sigorta Brokerliği A.Ş. ile paylaştığım kişisel verilerin işlenmesini Kabul EdiyorumKabul Etmiyorum

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.