Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Tekne ve Nakliyat Sigortaları

NAKLİYE SIRASINDA OLUŞABİLECEK HASARLARA KARŞI GÜVENDE OLUN

Nakliyat Emtia Sigortaları

Tam Ziya Teminatı Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi hali. Dar Teminat Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için Institute Cargo Clauses -C) ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır. Geniş Teminat Genellikle ‘Tüm Rizikolar’ (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haizEnst (Institute Cargo Clauses -A) ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;
• Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar
• Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu
• Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar
• Radyoaktif kirlenme-bulaşma
• Sigortalının kötü niyeti
• Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b.

nakliye sigortası

Nakliyeci Sorumluluk Sigortaları

 • Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası: Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumlulukları teminat altına almaktadır.
 • Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası: Kapalı kasa araçlarla yurt içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların emtialarının taşınması sırasında, malın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklarını teminat altına almaktadır.
 • Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası: Sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına almaktadır.

Tekne ve Marina Sigortaları

 • Tekne/Yat İnşa Sigortası: Tekne Sigortası ile ticari amaçla veya özel amaçlı kullanılan gezinti teknelerinin; denizde, karada ve/veya çekek yerinde karşılaşabilecekleri rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır.
 • Marina ve Çekek Yerleri İşletenleri Sorumluluk Sigortası: Marina işletmecisi sıfatı ile hareket eden sigortalının ilgili adreste gerçekleştireceği operasyonlar sırasında tamir, tadilat, bakım, depolama, kızak, şamandıralara bağlama, karaya çekme ve denize indirme işlemlerinden kaynaklanabilecek rizikolarla sınırlı olarak üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğuna karşı teminat sağlanmaktadır.
 • Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluk Sigortası: Sigortalının poliçede adresi belirtilen liman sahası içerisinde gerçekleştireceği liman işletme faaliyetleri ile ilgili olan ve yasal olarak sorumlu olduğu hasarlar, poliçede belirtilen özel şartlar ve Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınır.
  – Limanda bulunan gemi ve diğer taşıtlar ile bunlara ait ekipman, yük ve taşıdıkları diğer mallar ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma ve yanaşma sırasında meydana gelebilecek ve sigortalının liman işletme faaliyetinden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun bulunduğu zararlar.
  – Sigortalıya, iskeledeki işletme faaliyetleri dolayısıyla emanet olarak bırakılmış olan 3.şahıs mallarına gelebilecek ve sigortalının hukuken sorumlu olduğu zararlar.
  – İskeleye emanet olarak bırakılmış olan deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıs mallarında meydana gelebilecek ve sigortalının hukuken sorumlu olduğu hasarlar.
  – Emanete bırakılan deniz taşıtlarının neden olabileceği bedeni zararlar ve ölüm haline karşılık teminat sağlanmaktadır.
 • Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası: Sigortalının kontrolü altında bulunan tersane sahasındaki 3. şahıslara ait teknelerin tamir, bakım, onarım faaliyetinden kaynaklanan yasal sorumluluklarını teminat altına alır. Temin edilen başlıca riskler;
  – Gemi tamircisine emanet, muhafaza ya da kontrolü altında bulunan gemi ya da deniz araçlarının liman sınırları dahilinde tamir/bakım/onarım operasyonu sırasında yer değiştirme riskleri ve limandan 100 mil mesafe ile sınırlı olarak deneme seferlerini de kapsamak üzere ortaya çıkabilecek kayıp veya hasarı
  – Gemi tamircisinin onarmakta olduğu diğer gemi ya da diğer deniz araçlarına vereceği kayıp ya da hasar (denizde deneme seferindeki gemi ya da deniz araçları hariç)
  – Yukarıda anılan gemi ya da deniz araçlarında bulunan ya da boşaltılan yük ve diğer hamulenin kaybı ya da hasara uğraması
  – Herhangi bir gemi ya da deniz aracının makine veya teçhizatının tamir amaçlı söküldükten sonra onarımcının emanet, muhafaza ya da kontrolü altında iken söz konusu gemi ya da deniz aracı ile onarımcının iş yeri arasında taşıma ya da uzman onarımcı ya da imalatçıların işyerlerine gidip gelme sırasında da dahil olmak üzere uğradıkları kayıp veya hasarlar
  – Onarım işlemleri sırasında ya da bu işlemlerden dolayı üçüncü kişilerin sahibi bulunduğu malların uğradığı kayıp veya hasarlar sigortalının, çalışanlarının ya da taşeronlarının sigorta dönemi içinde ihmallerinden kaynaklanması şartı ile temin edilir.
Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.