Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Konut Sigortası Hasarlarında, Yangın ya da Hırsızlık Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları İçin Gerekli Belgeler:

 • İtfaiye müdahale etmişse; İtfaiye Raporu
 • Karakol müdahale etmişse; Karakol Müracaat, İfade, Görgü Tespit tutanakları
 • Karakol ya da itfaiyenin müdahale ettiği hasarlarda Savcılık Takipsizlik Kararı veya İddianamenin tasdikli suretleri
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı olarak anlatan beyan ve zararı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Teknik Servis Raporu (Cihaz/Makine onarımı/hasarı sözkonusu ise)
 • Rücu imkanı açısından sigortalı kıymetlerde meydana gelen hasara 3. şahısların neden olması durumunda sigortacının da talebi halinde resmi makamlar kanalı ile hazırlanacak olan tutanak
 • Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara maruz kalan kıymetlerin fotoğrafları
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler

Hırsızlık Hasarları İçin Gerekli Belgeler:

 • Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
 • Hadise savcılığa intikal etmiş ise savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler (tasdikli)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı olarak anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Muhteviyatla ilgili hasarlarda muhasebe kayıt belgeleri; (örneğin; Ticari Emtia için, emtia alış ve satış faturaları, tasdikli işletme defteri, tasdikli envanter kayıtları vb. demirbaşlar için; demirbaş alım faturaları, demirbaş kayıt defterleri vb.)
 • Faillerin ve/veya çalınan emtianın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili hırsızlık masasından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1 ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.