Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

GÜLÜMSEMENİZİ KORUR

RİSK DANIŞMANLIĞI

Kurumların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan risklerin tanımlanması, tanımlanan risklerin ölçülmesi ve sayısallaştırılmasıdır.

Risk Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

  • Riskleri azaltıcı önlemlerin belirlenmesi,
  • İlgili önlemlerin fayda/maliyet analizlerinin yapılmasını,
  • Tanımlanan risklerin sayısallaştırılması, riske konu olan olasılıkların gerçekleştiği durumlarda meydana gelecek olan ekonomik değer kaybının ortaya çıkarılmasıdır.

Küreselleşen ticaret ve bilgi teknolojilerinin iş hayatının her kısmında kullanılmaya başlamasıyla kurumların geleneksel risklerin dışındaki risklerle daha fazla karşılaşmak durumunda olması Risk Danışmanlığının önemini daha da artırmıştır.

Artan rekabet, kurumların maliyetlerini daha iyi yönetmelerini gerektirmekte; buna paralel olarak da risk yönetimi de maliyet yönetiminin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

sigorta risk danışmanlığı
Menü