Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Ferdi Kaza Sigortası Hasarlarında Vefat, Maluliyet ya da Tedavi Masrafları İçin Gerekli Belgeler

Vefat İçin Gerekli Belgeler

 • Sigorta poliçesinin aslı
 • Ölüm tarihi işlenmiş, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı veya Noter’den onaylı bir sureti)
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s.);
  – Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı
  – Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
  – Cumhuriyet Savcılığı Otopsi Sonuç Raporu
  – Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı (Suçlunun tespiti için yeterli delil olmaması durumunda istenir.)
 • Lehtar tayin edilmediği durumlarda Veraset İlamı
 • Lehdarın ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu gereği; Vergi Dairesi’nden alınacak olan, ödenecek tutarın Veraset İntikal Vergisi ile ilişiğinin  olmadığını belirten yazı (Ödenecek tutar belli olduktan sonra istenir.)
 • Lehdarın 18 yaşından küçük olması halinde ve anne-babasının hayatta olmaması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı

Maluliyet İçin Gerekli Belgeler

 • Tıbbi tedavinin bitmesini müteakip, kalıcı maluliyet hakkında karar vermeye yetkili olan T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri veya Üniversite Hastaneleri’nden alınacak olan ve kalıcı maluliyet yüzdesini (oranını) belirten Sağlık Kurulu Raporu
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda Alkol Raporu
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
  – Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı
  – Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
  – Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı
 • Sigortalının ikamet adresi ve irtibat telefon numarasının belirtildiği dilekçe

Tedavi Masrafları İçin Gerekli Belgeler

 • Sigortalının tedavi masrafları talebine neden olan olay:
  – Trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması durumunda alkol raporu
  – Adli makamlara intikal eden bir sebepten meydana gelmişse (cinayete-intihara teşebbüs, yangın v.s.);
  > Karakol tarafından düzenlenen Olay Tespit Tutanağı
  > Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma ve İfade Tutanakları
  > Cumhuriyet Savcılığı İddianame veya Takipsizlik Kararı
  – Adli makamlara intikal etmemişse, sigortalı tarafından olayın ne şekilde olduğunu anlatan beyan
 • Yapılan tedavi veya ameliyat ile ilgili Doktor veya Hastane Raporu ve faturaları
 • Yapılan tetkiklerle ilgili sonuçlar ve faturaları
 • Verilen veya kullanılan ilaçlarla ilgili reçete, fatura ve ilaç küpürleri
 • Kullanılan malzemelerle ilgili faturalar
Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.