Gülümsemenizi korur...

444
RİSK 7475

Reasürans Brokerliği

GÜLÜMSEMENİZİ KORUR

REASÜRANS BROKERİ NEDİR?

Reasürans Brokerliği: sigorta şirketlerinin risklerini belirli anlaşmalar dahilinde transfer etmeleridir. “Tekrar sigortalama” anlamına gelen reasürans, sigorta şirketlerinin sigortalanması olarak da değerlendirilebilir.

Reasürans şirketleri de bu riskleri üstlenen şirketlerdir.

Reasürans brokerliği, sigorta şirketlerinin risklerinin transferi sürecinde aracılık işlemlerini yürütmek ve bununla beraber, reasürans brokeri, sigorta brokeri ile ortak çalışarak direkt olarak sigortalının ihtiyacını karşılayacak şekilde riske özel kapasite de sağlayabilir.

ZORLU BROKERLİK hem Trete hem de İhtiyari Reasürans konularında faaliyet göstermekte ve sigorta sektörünün göstermiş olduğu güven ile birlikte her yıl önemli ölçüde büyüme kat etmektedir. Hedefimiz reasürans brokerliği kapsamında sektörün en ileri gelen reasürans brokeri olmaktır.

ZORLU BROKERLİK, Trete Reasüransı ve İhtiyari Reasürans konularında sigorta sektörüne hizmet vermektedir.

Menü