Gülümsemenizi korur...

444
RİSK 7475

Yangın ve Doğal Afet Sigortaları

YANGIN HASALARINA KARŞI GÜVENDE OLUN

İşyeri Paket Sigortaları

İşyeri sigortası binanızı, demirbaşlarınızı ve mallarınızı yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, deprem, sel su baskını, grev – lokavt halk hareketleri, terör olayları, kara hava taşıtları çarpması, duman, fırtına, dolu, vb. zararlara karşı koruyan sigorta poliçesidir.

İş Durması – Kâr Kaybı Sigortaları

Herhangi bir hasar nedeniyle işin durması, cironun düşmesi ve iş maliyetlerinin artması ihtimallerine karşı da önlem almak gerekir. Bugün, bütün gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan “Kâr Kaybı / İş Durması Poliçeleri” , ilgili yangın poliçesi teminatlarına giren bir hasar neticesinde işyerindeki faaliyetin tamamen durması veya aksamasından dolayı meydana gelen cirodaki azalmayla iş maliyetinde meydana gelen artışların brüt karda meydana getireceği eksilmeyi karşılar.

Hırsızlık Sigortaları

Kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

yangin-sigortasi

Emniyeti Suistimal Sigortaları

İş verenin yanında çalışan işçi ile olan bağlarını kullanarak iş verene ait para, mücevher, değerli mal ve eşyaları çeşitli yöntemler ile zimmetine geçiren veya çalan kişiler ile ilgili yaşanmış olaylarda devreye girerek zararın bütünüyle karşılanmasına yönelik bir sigorta çeşitidir.

Taşınan Para Sigortaları

Taşınan para sigortası, ticari hayatın temeli olan nakit akışının sağlanması için kullanılan paranın bir yerden başka yere transferi esnasında ortaya çıkacak riskleri güvence altına almaktadır. Paranın miktarı önemli olmaksızın, sürekli transferi gerçekleştiren işletmelerin bir kısmı bunu bankalar aracılığı ile yapmak yerine nakit transferi ile gerçekleştirirler. Özellikle bankalar tarafından birkaç yüz yıldır kullanılan taşınan para sigortasının temellerinin yüzyıllar öncesine dayandığını söylemek mümkün. Eski zamanlarda kervanlar veya özel ulaklar aracılığı ile taşınan para veya para yerine geçen kıymetli eşyaların, nakil esnasında çalınması veya zarar görmesi riskine karşı güvence sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır.

Menü