Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Yangın Sigortası

YANGIN SİGORTALARIYLA MAL VARLIKLARINIZI KORUYUN

Yangın Sigorta Poliçesi; bireyin veya işletmenin sahip olduğu mal varlıklarını (ev, bina, fabrika, tesis, ev eşyaları, demirbaşlar, emtia, makine ve tesisatlar) aşağıda detayı verilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda oluşan kayıpları tazmin eder.

yangın sigortası

Yangın Sigortasının Başlıca Teminatları

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman.
 • Deprem
 • Sel ve Su Baskını
 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Yer Kayması
 • Taşıt Çarpması
 • Kar Ağırlığı sonucu oluşacak hasarlar
 • Terör
 • Grev ve Lokavt
 • Kötü niyetli hareketler
 • Hırsızlık ve Cam kırılması
 • Yangın İnfilak Mali Sorumluluk

Risklerine karşı teminat altına alır.

Yangın Sigortası Poliçelerinde tanımlanan rizikoların gerçekleşmesi sonucu işletmenin üretim kapasitesinin azalması ve / veya işin durmasına bağlı olarak ortaya çıkan mali kayıpları (ciro azalması, sabit gider ve masrafların artışı, vb.) Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatları ile karşılanabilmektedir.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.