Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

SORUMLULUK SİGORTALARIYLA RİSKLERE KARŞI GÜVENDE OLUN

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşyerinde SGK’na tabi çalışanların uğrayabilecekleri iş kazaları sonucu, işverenden talep edebilecek tazminat istekleri doğrultusunda sigortalının hukuki sorumluluğunu temin eder.

İşveren Mali Sorumluluk teminatı %100 Lloyd’s marketten, herhangi bir ana teminata bağlı olmaksızın ‘stand alone’ olarak sağlanmaktadır. Yüksek teminat limitleri ve alt limit olmaksızın sağlanan ek teminatları ile bir çok riske uygun maliyetle çözüm sunmaktadır.

Asansör Sorumluluk Sigortası

Sigortalının konut veya iş yerindeki asansör ya da yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında 3. şahısların uğrayacağı zararlar sonucu sigortalıdan talep edecekleri tazminatları temin eder.

zorunlu mali sorumluluk sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, mesleğini ifa ederken; yetersiz ve / veya hatalı işlemleri sonucunda, ihmale dayalı, hatalı ve kusurlu olması nedeniyle 3. şahısların uğrayacağı zarar ve ziyan sebebiyle ödemek zorunda kalacakları tazminat taleplerini temin eder.

Hastane Sorumluluk Sigortası

Sağlık hizmetlerinin kusurlu olarak veya gereği gibi yerine getirilememesinden dolayı hastanın ruhsal veya bedensel sağlığının bozulması veya ölümü neticesi Sağlık Kuruluşundan talep edilecek tazminatları temin eder.

Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik edilen herhangi bir ticari mal veya ürünün kusurundan dolayı üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar sebebiyle ileri sürülecek tazminat taleplerini temin eder.

Etkinlik Sigortaları (Eğlence, Spor, Sanat, Kültürel, vb.)

Sigortalanan kişinin hastalanması, ölmesi veya hava koşulları veya etkinlikten sorumlu kişilerin iradesi dışında oluşan sebeplerle etkinliğin iptal edilmesi, sınırlandırılması, kesintiye uğraması, ertelenmesi, etkinlikten vazgeçilmesi, yer değiştirilmesi sebebiyle ortaya çıkacak masrafları temin eder.

Genel Sorumluluk (Çevre Kirliliği) ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Sigortalının faaliyet konusu ile alakalı işlerini ifa ederken üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararları temin eder. Tesisin mesleki faaliyetlerinden dolayı kirlenmenin neden olduğu 3. şahısların maddi ve bedeni zararları, ölümü, sakatlanmasına yönelik zararlar ile kirlenme veya kirlenme tehlikesi nedeniyle tesisin dışında yapılan temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması, yok edilmesi masraflarını temin eder.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.