Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

FİNANSAL RİSKLERİNİZİ ORTADAN KALDIRIN

Siber Güvenlik Sigortası

Bireysel Siber Güvenlik Sigortası poliçesi ile sigortalılarımızın kimlik hırsızlığına uğraması, ödeme araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda destek ile bu süreçlerde gerekiyorsa hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yurtiçi Kredi Sigortası

Bu sigorta ile , yurtiçinde mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Alıcı (borçlu) firmanın;
1- İflas etmesi,
2- Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
3- Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
4- Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
5- Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
6- Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
7- Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi. Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 150 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

siber güvenlik sigortası

İhracat Kredi Sigortası

Bu sigorta ile, ihracata konu mal mukabili yapılan vadeli satış işlemlerinde satıcı (alacaklı) firmanın aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınmaktadır. Alıcı (borçlu) firmanın,
1- İflas etmesi,
2- Borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması,
3- Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan bir karar alınması,
4- Hakkında yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması,
5- Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması,
6- Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi,
7- Borçlarını vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi.

Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilinde teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.