Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

ZORLU BROKERLİK İHTİYARİ REASÜRANS

Zorlu Brokerlik, sigorta şirketlerinin trete kapasitelerine ek olarak ve riskin %100’ü için ihtiyari reasürans desteği sağlamaktadır.

Lloyd Binderları:

Zorlu Brokerlik, reasürans kapasitesi ihtiyacına çok hızlı ve minimum underwriting bilgisi ile Lloyds binder’larını kullanarak cevap verebilmektedir. Bu kapsamda aşağıda detayları bulunan 3 adet Lloyds binder’i kullanmaktayız.

Yangın

Risk Başına Kapasite: 15 milyon ABD Doları

Risk Başına Kabul Oranı: Maksimum %20

 

Mühendislik (Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz)

Makine Başına Kapasite: 10 Milyon ABD Doları

Makine Başına Kabul Oranı: Maksimum %30

Naliyat (Karayolu ve Deniz Taşımacılığı)

Taşıma Başına Kapasite: 5 milyon ABD Doları

Taşıma Başına Kabul Oranı: Maksimum %50

Trete Kullanımına Ek Olarak Plasman Yapılan İşler

Yangın Reasüransları

 • İş Merkezi Sigortaları
 • Otel Sigortaları
 • Çimento Fabrikaları Sigortaları
 • Liman Sigortaları
 • Mermer Fabrikaları Sigortaları

Mühendislik Reasüransları

 • İnşaat All Risk Sigortaları
 • Hidroelektrik Santralleri Sigortaları
 • Rüzgar Enerji Santralleri Sigortaları
 • Jeotermal Santraller Sigortaları
 • Doğalgaz Santralleri Sigortaları
 • Üst Yapı İnşaatları Sigortaları
 • Otoyol İnşaatları Sigortaları
 • Demiryolu İnşaatları Sigortaları
 • Yer Altı Kablolama İşleri Sigortaları
 • Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ndeki Tüm İnşaat İşleri Sigortaları

Nakliyat Reasüransları

 • Deniz Taşımacılığı Sigortaları
 • Tekne ve Gemi Gövde ve Makine Sigortaları
 • Özel Yükler Sigortası

Sorumluluk Reasüransları

 • Mesleki Sorumluluk Sigortaları
 • 3. Şahıs Sorumluluk Sigortalar (General Third Party Liability & Public Leability)
 • Ürün Sorumluluk Sigortaları (Standalone)
 • İşveren Sorumluluk Sigortaları (Standalone)

Riskin Tamamı İçin Plasman Yapılan İşler

Yurt Dışı İnşaat Müteahhitleri için Surety Bond

Eski Sovyet Cumhuriyetleri’ndeki İnşaatlar için İnşaat All Risk

Tersaneler için Gemi İnşaat All Risk Sigortası

Off Shore Petrol Arama Şirketleri için Kuyu Kontrol Sigortası

Rüzgar Enerji Santralleri (RES) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası, Rüzgar Azlığına Bağlı Gelir Kaybı Sigortası

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)  için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası

Kömür Nakliyatçıları için Kömürün Kendi Kendine Yanmasına Karşı Sigorta

Hidroelektrik Santralleri (HES) için Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası

Biokütle (Biofuel) Enerji Teknolojileri (BEK) için  Operational All Risk Sigortası, Montaj Sigortası, ALOP, Koşula Bağlı Sorumluluk Sigortası

Ağır Yük Taşımacıları için Sorumluluk Sigortası

Vinç Operatörleri için Sorumluluk Sigortası

Finansal Kuruluşlar için BBB Sigortası

Spor Klüpleri için Bonservis Bedeli Koruma Sigortası

Profesyonel Sporcular için Sakatlığa Bağlı Gelir Kaybı Sigortası

Organizasyon Şirketleri için Organizasyon İptaline Bağlı Gelir Kaybı Sigortası

Değerli Maden Rafinerileri için All Risk Sigortası

Mimarlık Ofisleri için Mesleki Sorumluluk Sigortası

Freight Forwarding Şirketleri için Mesleki Sorumluluk Sigortası

Film ve Prodüksiyon Şirketleri için Paket Sigorta

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.