Gülümsemenizi korur...

444
RİSK 7475

SAĞLIĞINIZ VE GELECEĞİNİZ İÇİN

Sağlık Sigortaları

Sağlık sigortası, bireylerin günlük yaşamında, yurtdışında olsa dahi, karşılaşabilecekleri bir hastalık veya kaza durumunda, ortaya çıkacak sağlık giderlerini (hastane, rehabilitasyon, ilaç vb.) karşılayan sigorta türüdür.

Özel Sağlık Sigortalarındaki 2 Ana Teminat

Yatarak Tedavi Teminatı: Hastanede yatarak tedaviye gerek duyulan durumlarda temin edilen planlar çerçevesinde oluşacak giderleri (doktor, ameliyat, yoğun bakım, oda giderleri, refakatçi gibi) teminat altına alır.

Ayakta Tedavi Teminatı: Doktor muayene, tomografi, röntgen, EKG, fizik tedavi, laboratuar tetkikleri, ilaç gibi giderlerin karşılandığı teminat türüdür.

sağlık sigortaları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları

SGK mensubu bireyler Sosyal Güvenlik Kurumu – Genel Sağlık Sigortası’nın sağladığı teminatı aşan sağlık giderlerini karşılamak amacıyla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası da yaptırabilirler. Bu teminat, SGK anlaşmalı özel hastanelerden hizmet almayı sağlayan devlet destekli özel bir sağlık sigortasıdır. Sağlık Sigortaları Bireysel veya Grup Sağlık olarak dizayn edilebilir.

Seyahat Sağlık Sigortaları

Seyahat Sağlık Sigortası ile seyahatiniz sırasında keyfinizi kaçırabilecek her türlü risk ortadan kalkıyor.

Seyahatiniz sırasında ani bir hastalıkla karşı karşıya kalmanız durumunda acil hastalık ve/veya kaza sonucu oluşabilecek acil tıbbi yardım masraflarını karşılıyor.Tedavinizin bitiminde evinize naklinizi sağlıyor. Ayrıca seyahat sırasında vefat eden sigortalının nakil işlemleri de teminat kapsamına dahildir.

Bu sigorta, aynı zamanda Schengen anlaşmasına dahil olan ülkelere girişte vize için zorunlu olarak talep edilen teminatları tam anlamıyla karşılamaktadır.

Menü