Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Finansal Risk Sigortaları

FİNANSAL RİSKLERİNİZİ TEMİNAT ALTINA ALIYORUZ

Yönetici Sorumluluk Sigortaları

Şirketin, şirket iştiraklerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, yetkili veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini ifa ederken yaptıkları hatalar sebebiyle hukuken sorumlu tutulabilecekleri zararların kendilerinden talep edilmesini, resmi kurumlarca kesilecek idari para cezalarını, dava sonucu savunma masraflarını temin eder.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Sigortalının, mesleki uygulamaları sırasında hatalı veya kusurlu eylemleri sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğacak tazminat taleplerini temin eder.

finansal risk sigortaları

Emniyeti Suistimal Sigortaları

Sigortalının, bordrolu olarak çalıştırdığı personelin sigortalıya ait;

  • Nakit
  • Kıymetli Evrak
  • Menkul Kıymetler
  • Para ile ölçülebilen mallar

Yukarıda belirtilen ürünlerin çalınması, sahtekarlık yöntemleriyle zimmete geçirilmesi suretiyle sigortalının uğrayacağı zararı temin eder.

Taşınan Para Sigortaları

Sigortalının bordrolu çalışanı tarafından, T.C. sınırları dahilinde, çek, senet, vb. kıymetli evrakın işyeri ile bankalar arasında veya diğer müesseseler arasında sevki sırasında uğrayacakları zararları temin eder.

Politik Riskler Sigortası

Savaş, sivil savaş, sabotaj, yıkım, vb., ihracat/ithalat lisansının iptali, sözleşme için devletin onayını alamamak, teçhizata / banka hesabına el konulması, alıcının özelleştirilmesi/millileştirme, kanunların taraf tutması, hakemlik, hükümet değişikliği, vergi değişiklikleri, yerel kanunların değişmesi, hükümetin, kendi taahhütlerini ihlal etmesi, savaş veya ambargodan kaynaklanan hammadde temini kesintisi sonucunda oluşabilecek zararları temin eder.

Halka Arz Sigortası (POSI)

Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır.

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.