Gülümsemenizi korur...

444
RİSK 7475

GÜLÜMSEMENİZİ KORUR

ZORLU BROKERLİK TRETE REASÜRANSI

Trete Reasüransı kapsamında aşağıdaki Trete yöntemleriyle plasman yapmaktayız.

Orantısal Buke Treteleri

Orantısal Buke Treteler, Türk sigorta piyasasında en sık kullanılan trete yapısıdır. Bu kapsamda, ABD, Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa reasürans piyasaları ile çalışmaktayız.

Motor Kot-Par Treteleri

Motor Kot-Par treteleri kapsamında Orta Doğu ve Kıta Avrupası reasürans piyasalarıyla çalışmaktayız. Motor Kot-Par treteleri içinde özel ve pahalı arabalar için özel bir tretemiz olmakla beraber, reasürans kapasitesinin çok dar olduğu Türkiye Kasko ve Trafik sigortalarını içeren tretelerimizde bulunmaktadır.

trete reasürans

Mesleki Sorumluluk Treteleri

ZORLU BROKERLİK, 2006 yılında Türkiye’nin ilk stand-alone mesleki sorumluluk sigortası tretesini plase etmiştir. Kot-par ve hasar fazlası treteler olarak plasman yapabilmekte ve Kıta Avrupası ve Asya reasürans piyasaları ile çalışmaktayız.

Hasar Fazlası (CAT) Treteleri

Hasar fazlası (CAT) treteleri kapsamında Lloyds, Kıta Avrupası, Asya, Orta Doğu, ABD ve Bermuda reasürans piyasaları ile çalışmaktayız. Özellikle deprem riski için sigorta şirketlerinin karşı karşıya oldukları riskin hesaplanmasında CAT modellemesi eşliğinde hasar fazlası tretenin fiyatlanması ve konservasyon tutarının belirlenmesi hususlarında hizmet vermekteyiz.

Toplu Hasar Oranı Koruma (Aggregate Stop Loss) Treteleri

Toplu hasar oranı Koruma treteleri Türkiye sigorta piyasasında sıklıkla kullanılmamakla beraber özellikle tarım sigortalarının reasüransı için ve geleneksel reasürans kapasitesinin sağlanmasının zor olduğu treteler için alternatif oluşturmaktadır. Bu kapsamda Kıta Avrupası ve Bermuda reasürans piyasaları ile çalışmaktayız.

Hasar Fazlası (Risk) Treteleri

Hasar fazlası (Risk) treteleri kapsamında Lloyds, Kıta Avrupası, Asya, Orta Doğu, ABD ve Bermuda reasürans piyasaları ile çalışmaktayız. Risk hasar fazlası treteleri Türkiye sigorta piyasasında her geçen gün daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Hasar fazlası tretenin fiyatlaması ve konservasyon tutarının belirlenmesi hususlarında DFA kullanımı ile sigorta piyasamıza hizmet vermekteyiz.

Hasarı Yıllara Yayma (Spread Loss) Treteleri

Hasarı Yıllara yayma (Spread Loss) treteleri dünya reasürans literatürüne Geleneksel Olmayan Reasürans (ART) olarak girmiştir.

ZORLU BROKERLİK, US RE ile olan işbirliği kapsamında seneler içinde bu konuda uzmanlaşmış bir reasürans brokeri haline gelmiştir. Spread Loss treteleri özellikle working layer (CAT ve Risk) Hasar Fazlası treteler karşısında önemli avantajlar sunmaktadır. Türker broker Hasarı Yıllara Yayma treteleri kapsamında Kıta Avrupası ve Bermuda reasürans piyasası ile çalışmaktadır.

Menü