Gülümsemenizi korur...

0312 212 77 79

Mühendislik Sigortaları

RİSKLERİNİZİ MİNİMİZE EDİN

İnşaat All Risks Sigortası

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risks Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;
• Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
• Yangın, yıldırım, infilak
• Hırsızlık
• Şantiye-işletme kazaları
• Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır.

mühendislik sigortaları

Montaj All Risk Sigortası

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra;
• Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
• Yangın, yıldırım, infilak
• Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır.

Makine Kırılması Sigortası

Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Makine Kırılması Sigortası Teminatlar Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler; Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra;
• Normal çalışır halde iken
• Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
• Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;
• İşletme kazaları
• Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar
• Kısa devre, diğer elektriksel nedenler
• Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
• Kazanlardaki su eksikliği,
• Su çekiçlemesi
• Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar
• Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal

Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Elektronik Cihaz Teminatları Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler; Cihazların deneme devresinden sonra;
• Normal çalışır halde iken
• Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında
• Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.
Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:
• İşletme personelinin hatalı kullanımı
• Hırsızlık
• Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler
• Yangın, yıldırım, infilak
• Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar
• Dahili su hasarları

Menü

 
 

Zorlu Sigorta Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin resmi web sitesi şu anda ziyaret ettiğiniz https://www.zorlubrokerlik.com.tr'dir.

 

 

Şirketimizin, zorlusigorta.com adlı web sitesi ile herhangi bir bağı ve ilişkisi bulunmamaktadır.